Meteen naar de inhoud

Mediation

“Een conflict kan het beste in mensen naar boven halen.”

Als het er echt op aan komt, zijn we soms nog gewoon oermensen die vechten, vluchten of bevriezen. Of we passen ons (teveel) aan via zelfnegering, zelfontkenning en afhankelijk, “gewenst” gedrag. Typisch menselijk is, dat we problemen kunnen oplossen met woorden. Maar in de weerbarstige werkelijkheid brengen onze woorden ook wel problemen teweeg. Een probleem begint dan pas echt als het onze mond verlaat. Soms gebeurt er dan iets dat ons niet vervult met trots.

Stel je hebt zo’n kwestie waar je niet heel trots op bent. Wat is er dan erger dan een aanmatigende, ongenaakbare, onberispelijke coach of mediator? Dan heb je behoefte aan een mens van vlees en bloed, die weet wat je doormaakt en zich kwetsbaar durft op te stellen.

Een conflict kan al pijnlijk genoeg zijn. Tussenkomst van een betweterige, bevoogdende of moraliserende mediator met zijn of haar normen, procedures en adviezen kan dan verstikkend werken. Gesloten vragen of herkaderingen met een min of meer sturend of manipulerend effect werken dan averechts. Vooroordelen en tendentieuze uitspraken van de wederpartij zijn al schrijnend genoeg. Druk om een geforceerd, opgedrongen compromis(voorstel) van een mediator te aanvaarden maakt het alleen maar beklemmender.

Daarom ben ik getraind in een mediationstijl* waarin de mediator helemaal niet mag sturen en het woord “ik” zelfs niet mag gebruiken. Tenslotte draait het niet om de mediator, maar om de partijen. Vanuit een laagdrempelige, volgende stijl leg ik als mediator de vinger op de zere plek zonder oordelen, dooddoeners en beknellende adviezen.

“Baas in eigen bonje, ontstrubbeling als bonus”.

Met de opkomst van mediation ontdekken steeds meer juristen dat ze een beperkte gereedschapskist hebben, waarin de best beschikbare interventie te vaak ontbreekt.

Net als bij een rechtszaak mag je bij mij je eigen deskundige en/of jurist en/of observant meenemen. Om het evenwicht tussen partijen te bewaren ligt het voor de hand dat je dit vooraf afstemt met je wederpartij. Of we bespreken dit eerst zonder aanwezigheid van derden.

Partijen weten doorgaans wat ze wel of niet willen. Misschien willen ze helemaal geen herstel. Vaak willen ze de knoop niet zomaar door midden hakken. In elk geval willen ze hiervoor geen blanco cheque geven aan een rechter, arbiter of geschillencommissie.

Een conflict kan energie vreten maar kan ook uitdagen tot creativiteit en innovatie. Een conflict kan het slechtste in mensen naar boven halen, maar doet ook een beroep op het beste dat mensen kunnen investeren in luisteren, aanvoelen, praten, schrijven, wijsheid en kennis.

Onder het motto “baas in eigen bonje, ontstrubbeling als bonus” investeer je in een tijdbesparende, informele en laagdrempelige conflicthantering vanuit je eigen benadering, met je eigen manier van uiten, volgens je eigen prioriteiten, zonder betuttelende, bedwingende of verstikkende formaliteiten, adviezen en compromissen. Gewoon vanuit je eigen cultuur, je eigen waarden en normen en met je eigen emoties. Daarbij mag je gewoon jezelf zijn, met je eigen extraverte, ambiverte of introverte kwaliteiten. Dus bijvoorbeeld zonder verbod om emoties te uiten, achterom te kijken of zelfs oude koeien uit de sloot te halen. Tenzij je samen iets anders afspreekt, omdat de regie ligt bij partijen in plaats van bij mij als mediator.

Voor wie behoefte heeft aan meer structuur, sturing en krachtgerichte vragen bied ik ook oplossingsgerichte mediation: een gesprek dat weinig gaat over problemen en oplossingen en meer over doelen, voorkeuren en mogelijkheden. Kort, effectief en in een positieve sfeer. De interventies zijn dan ontleend aan bewezen effectieve oplossingsgerichte gespreksvoering.

“Wie investeert in mediation, verdient een mediator die bedreven is in bewezen effectieve gespreksvoering.”

Zelfs als partijen ongelijkwaardig zijn, hun eigen adviseurs meenemen of als partijen helemaal geen oog en oor meer hebben voor elkaar, optimaliseer ik gesprekken, onderhandelingen, vergaderingen en audits zodat partijen gelijkwaardig tot hun recht komen en nergens spijt van hoeven te hebben.

“Het is boeiend om te ervaren hoeveel helderheid, keuzevrijheid, veerkracht, mildheid en besluitvaardigheid een ogenschijnlijk eenvoudig gesprek al oplevert.”

Misschien gaat je wederpartij niet akkoord met mediation. Dan kan ik wel een opdracht aanvaarden als onderhandelaar. Als mediator heb ik vrijwillig akkoord vooraf (opdrachtgeverschap) nodig van beide partijen. Als onderhandelaar doe ik grotendeels hetzelfde werk, in dezelfde stijl (omdat deze effectief is), maar heb ik genoeg aan één opdrachtgever. Als onderhandelaar houd ik me eventueel wel bezig met de inhoud, geef ik wat sturing en blijf ik tegelijkertijd zo neutraal mogelijk in het belang van een duurzaam resultaat.

“Bonje beu? Van jeuk naar jeu.”

* De sinds 1994 beproefde methode van the Institute for the Study of Conflict Transformation (ISCT) te Dayton, Ohio, zoals ontwikkeld door Robert A. Baruch Bush en Joseph P. Folger.

Overleg bij voorkeur met je wederpartij(en) voordat je het formulier hieronder invult.

Aanmelden mediation
Voornaam
Achternaam

BEL ME NU
+
Bel mij!
error: Dank voor je belangstelling voor onze website