Mediation

“Een conflict kan het beste in mensen naar boven halen.”

Stel je hebt een kwestie waar je niet heel trots op bent. Wat is er dan erger dan een aanmatigende, ongenaakbare, onberispelijke coach of mediator? Dan heb je behoefte aan een mens van vlees en bloed, die weet wat je doormaakt en zich kwetsbaar durft op te stellen.

Een conflict kan al pijnlijk genoeg zijn. Tussenkomst van een betweterige, bevoogdende of moraliserende mediator met zijn of haar adviezen en procedures kan dan verstikkend werken. Gesloten vragen met een min of meer sturend of manipulerend effect werken dan averechts. Vooroordelen en tendentieuze uitspraken van de wederpartij zijn al schrijnend genoeg. Druk om een geforceerd, opgedrongen compromis(voorstel) van een mediator te aanvaarden maakt het alleen maar beklemmender.

Daarom ben ik getraind in een mediationstijl* waarin de mediator helemaal niet mag sturen en het woord “ik” zelfs niet mag gebruiken. Tenslotte draait het niet om de mediator, maar om de partijen. Vanuit een laagdrempelige, volgende stijl leg ik als mediator de vinger op de zere plek zonder oordelen, dooddoeners en beknellende adviezen.

“Baas in eigen bonje, ontstrubbeling als bonus”

Net als bij een rechtszaak mag je bij mij je eigen deskundige en/of jurist en/of observant meenemen. Om het evenwicht tussen partijen te bewaren is het wel belangrijk dat je dit vooraf afstemt met je wederpartij. Of we bespreken dit eerst zonder aanwezigheid van derden.

Partijen weten doorgaans wat ze wel of niet willen. Misschien willen ze helemaal geen herstel. Vaak willen ze de knoop niet zomaar door midden hakken. In elk geval willen ze hiervoor geen blanco cheque geven aan een rechter, arbiter of geschillencommissie.

Een conflict kan energie vreten maar kan ook uitdagen tot creativiteit en innovatie. Een conflict kan het slechtste in mensen naar boven halen, maar doet ook een beroep op het beste dat mensen kunnen investeren in luisteren, praten, schrijven, wijsheid en kennis.

Onder het motto “baas in eigen bonje, ontstrubbeling als bonus” investeer je in een tijdbesparende, informele conflicthantering in je eigen woorden, op je eigen manier, met je eigen prioriteiten, zonder betuttelende, bedwingende of verstikkende adviezen, compromissen en formaliteiten.

Zelfs als partijen ongelijkwaardig zijn, hun eigen adviseurs meenemen of als partijen helemaal geen oog en oor meer hebben voor elkaar, optimaliseer ik gesprekken, onderhandelingen, vergaderingen en audits zodat partijen gelijkwaardig tot hun recht komen en nergens spijt van hoeven te hebben.

“Het is boeiend om te ervaren hoeveel helderheid, keuzevrijheid, veerkracht, mildheid en beweging een ogenschijnlijk eenvoudig gesprek al oplevert.”

Misschien gaat je wederpartij niet akkoord met mediation. Dan kan ik wel een opdracht aanvaarden als onderhandelaar. Als mediator heb ik vrijwillig akkoord vooraf (opdrachtgeverschap) nodig van beide partijen. Als onderhandelaar doe ik grotendeels hetzelfde werk, in dezelfde stijl (omdat deze effectief is), maar heb ik genoeg aan één opdrachtgever. Als onderhandelaar houd ik me eventueel wel bezig met de inhoud, geef ik wat sturing en blijf ik tegelijkertijd zo neutraal mogelijk in het belang van een duurzaam resultaat.

* De sinds 1994 beproefde methode van the Institute for the Study of Conflict Transformation (ISCT) te Dayton, Ohio, zoals ontwikkeld door Robert A. Baruch Bush en Joseph P. Folger.

Overleg bij voorkeur met je wederpartij voordat je het formulier hieronder invult.

Aanmelden mediation
Voornaam
Achternaam